Nasz partner

Dodatkowe informacje w serwisach społecznościowych:
fecebook vkontakte

Wizją Homo Faber jest świat w którym ludzie mogą cieszyć się z korzystania z szerokiego katalogu praw i wolności człowieka gwarantującego im podmiotowość i możliwość realizacji swych potrzeb zarówno indywidualnie jak i grupowo. To świat, w którym ludzie samodzielnie, bądź w grupach mają wpływ na otaczającą ich rzeczywistość, zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i globalnym.

Homo Faber to lubelska organizacja pozarządowa działająca w obszarze praw człowieka.Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2004 roku. Posiada status organizacji pożytku publicznego.

Podstawowym obszarem zainteresowania organizacji jest relacja jednostki i władzy. Organizacja za cel stawia sobie krytyczne, i jednocześnie merytoryczne obserwowanie, czy władza publiczna skutecznie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, czy przestrzega praw i wolności człowieka.

Stowarzyszenie podejmuje się rzecznictwa na rzecz grup mniejszościowych i wykluczonych. Przeciwdziała dyskryminacji ze względu na płeć, poglądy polityczne i inne, rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe i etniczne, religię, język, wiek i orientacje seksualną.

Homo Faber stara się poznawać/śledzić wyzwania stające przed współczesnymi państwami. Wychwytywać najnowsze zjawiska społeczne, stawiać pytania i szukać aktualnych rozwiązań.

Miejscem działania stowarzyszenia jest Lublin i Lubelszczyzna, region głęboko naznaczony tragiczną historią XX wieku. To pierwotnie wielokulturowy obszar, który stał się świadkiem najgwałtowniejszych przypadków masowego naruszania praw człowieka przez nacjonalizm, nazizm i komunizm. To trudne dziedzictwo stanowi motywację do podejmowanych działań. Metodami działania organizacji są: edukacja, monitoring, rzecznictwo.

Kontakt:

Anna Dąbrowska
naan.qnoebjfxn@us.bet.cy
tel. +48 81 534 45 13
Piotr Skrzypczak
cvbge.fxemlcpmnx@us.bet.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce