Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to najstarsza uczelnia Lublina. Powstał w 1918 r. z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który został pierwszym rektorem. Od początków istnienia zadaniem Uczelni jest służba Bogu i Ojczyźnie – Deo et Patriae.

Kształcenie prowadzone jest na sześciu wydziałach w Lublinie i czterech zamiejscowych, istnieje 40 kierunków. Studenci mają dostęp do nauki wielu języków obcych. Poza starożytnymi i nowożytnymi językami europejskimi mogą się uczyć języka chińskiego, hebrajskiego i sanskrytu. Na KUL działa jedyna w Polsce Katedra Języka Celtyckiego, gdzie studenci uczą się języka walijskiego, szkockiego, irlandzkiego i staroangielskiego.

Na Uniwersytecie kształci się 17 tysięcy studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz blisko 1200 na studiach doktoranckich.

Pobierz informator studiów I stopnia

Pobierz informator studiów II i III stopnia

Sprawdź kierunki studiów.

Dział Współpracy z Zagranicą:
Al. Racławickie 14, p. 203
20-950 Lublin
http://www.kul.pl/171.html

Godziny otwarcia:
11.00 – 14.00 (UTC+2:00) codziennie z wyjątkiem środy

Studia w języku polskim dla cudzoziemców:
Małgorzata Jakubiak
qgf@xhy.cy
tel. +48 81 445 41 74
fax: +48 81 445 41 93

Koordynator studiów w języku angielskim:

Rafal Lizut Rafał Lizut
tel. +48 507 638 886
Al. Racławickie 14, p. 216
20-950 Lublin
cuvybfbcul@xhy.cy

Osoba kontaktowa dla studentów zagranicznych Erasmusa:

Paulina Zajecka
tel. +48 81 445 42 05
fax.+48 81 445 41 91
vapbzvat@xhy.cy
http://www.kul.pl


Sprawdź kierunki studiów

zwińrozwiń

Wybierz język studiów:

Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia publiczna - uczelnia utworzona przez państwo reprezentowana przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia niepubliczna - uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

 •  
 •  
 •  
 •  

Wyniki wyszukiwania

 • Administracja
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Analityka społeczna i internetowa
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Społecznych
 • Architektura krajobrazu
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
 • Bezpieczeństwo narodowe
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Społecznych
 • Biotechnologia
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
 • Doradztwo kariery i doradztwo personalne
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Społecznych
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Społecznych
 • Edytorstwo
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Ekonomia
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Społecznych
 • Europeistyka
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Filologia angielska
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filologia germańska
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filologia klasyczna
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filologia niderlandzka
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filologia polska
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filologia romańska
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filologia sinologia
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filologia słowiańska
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filozofia
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Filozofii
 • Gerontologia społeczna
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Społecznych
 • Gospodarka przestrzenna
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
 • Hispanistyka
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Historia
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Historia sztuki
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Humanistyka cyfrowa
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Informatyka
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
 • Kognitywistyka
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Filozofii
 • Krajoznawstwo i turystyka kulturowa
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Kulturoznawstwo
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Filozofii
 • Matematyka
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
 • Muzykologia
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Teologii
 • Nauka języka polskiego
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Nauki o rodzinie
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Teologii
 • Naukoznawstwo
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Filozofii
 • Ochrona środowiska
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
 • Pedagogika
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Społecznych
 • Politologia
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Społecznych
 • Praca socjalna
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Teologii
 • Prawo
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Prawo kanoniczne
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Prawo Unii Europejskiej
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Filozofii
 • Psychologia
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Społecznych
 • Religioznawstwo
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Teologii
 • Retoryka stosowana
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Filozofii
 • Socjologia
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Społecznych
 • Stosunki międzynarodowe
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Społecznych
 • Teologia
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Teologii
 • Turystyka kulturowa
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Wiedza o teatrze
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Zarządzanie
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Społecznych
 • Zarządzanie dokumentacją i archiwistyka
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych

Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia publiczna - uczelnia utworzona przez państwo reprezentowana przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia niepubliczna - uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

 •  
 •  
 •  
 •  

Wyniki wyszukiwania

 • Biotechnology
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
 • Canon Law Studies
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Cognitive science
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Filozofii
 • European Studies
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • European Union Law
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Informatics
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
 • Mathematics
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
 • Philosophy
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Filozofii
 • Philosophy - John Paul II Philosophical Studies
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Filozofii
 • Theology
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Teologii

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce