Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to najstarsza uczelnia Lublina. Powstał w 1918 r. z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który został pierwszym rektorem. Od początków istnienia zadaniem Uczelni jest służba Bogu i Ojczyźnie – Deo et Patriae.

Oferta studiów I stopnia zawiera zarówno studia licencjackie, trwające 3 lata, jak również inżynierskie, trwające 3,5 roku. Ich absolwenci mogą kontynuować studia w ramach licznych kierunków II stopnia – uzupełniających magisterskich. Tytuł magistra można również uzyskać w ramach jednolitych studiów, trwających 5 lat. Prowadzone są one pod kierunkiem wybitnych specjalistów, którzy szerokie kompetencje i doskonałe przygotowanie metodologiczne łączą z pasją
przekazywania wiedzy.

Dla entuzjastów nauki dostępne są studia III stopnia – doktoranckie, z których KUL słynie w całej Polsce. Naprzeciw potrzebom zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności wychodzą natomiast liczne kierunki studiów podyplomowych, trwających w zależności od kierunku rok, 1,5 bądź 2 lata.
Część studiów prowadzona jest w języku angielskim. Uczelnia umożliwia ponadto zdobycie certyfikatów językowych TELC, działają na niej także centra egzaminacyjne języków: włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego i chińskiego. Otwarcie się na świat umożliwiają także liczne stypendia i praktyki zagraniczne. Tak szeroka oferta edukacyjna, możliwa dzięki prowadzonym na KUL wszechstronnym badaniom naukowym, sprawia, że uniwersytet jest wysoko oceniany przez swoich studentów i absolwentów. Mówiąc o swojej uczelni podkreślają indywidualne podejście, wspaniałe
relacje ze swoimi Mistrzami – profesorami otwartymi na dialog, serdeczne wsparcie kolegów z roku i organizacji studenckich. Cenią miejsce, gdzie spotykają się ludzie o różnych poglądach, wyznaniach i filozofiach życiowych, tworząc wyjątkową wspólnotę akademicką.

Aspekt wspólnoty przejawia się także w tym, że uniwersytet jest otwarty dla każdego i wspiera swoich studentów, pomagając przezwyciężyć trudności w dostępie do wiedzy. Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością (KUL CAN) dba, by każdy student miał dostęp do nauki i możliwość godnego studiowania, bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Osoby z trudnościami materialnymi mogą uzyskać różnego typu stypendia oraz miejsce w domu akademickim.
Zachęcamy do wybrania studiów
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Sprawdź kierunki studiów.

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14,
p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Pracownicy Sekcji dbają o prawidłowy przebieg procesu rekrutacji i sprawują opiekę nad tymi, którzy są już studentami KUL. Osoby, które pojawią się w biurze Sekcji, mogą rozmawiać w kilku językach, m.in. angielskim, rosyjskim, ukraińskim, co w znacznym stopniu ułatwia komunikację.
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00
tel.: +48 81 445 42 16
e-mail: fghql@xhy.cy

Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych:
Al. Racławickie 14,
pp. GG-201, GG-202, GG-203, GG-204 (Gmach Główny KUL)
20-950 Lublin
tel. +48 81 445 42 05
fax. +48 81 445 41 91
qjm@xhy.cy


Sprawdź kierunki studiów

zwińrozwiń

Wybierz język studiów:

Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia publiczna - uczelnia utworzona przez państwo reprezentowana przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia niepubliczna - uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

 •  
 •  
 •  
 •  

Wyniki wyszukiwania

 • Administracja
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Architektura krajobrazu
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
 • Bezpieczeństwo narodowe
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Społecznych
 • Biotechnologia
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
 • Doradztwo kariery i doradztwo personalne
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Społecznych
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Społecznych
 • Edytorstwo
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Ekonomia
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Społecznych
 • Ekonomia społeczna i praca socjalna
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Społecznych
 • Filologia angielska
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filologia germańska
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filologia klasyczna
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filologia niderlandzka
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filologia polska
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filologia romańska
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filologia sinologia
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filologia słowiańska
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filozofia
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Filozofii
 • Gospodarka przestrzenna
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
 • Hispanistyka
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Historia
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Historia sztuki
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Humanistyka cyfrowa
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Informatyka
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
 • Kognitywistyka
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Filozofii
 • Krajoznawstwo i turystyka kulturowa
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Kulturoznawstwo
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Filozofii
 • Lingwistyka stosowana
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Matematyka
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
 • Muzykologia
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Teologii
 • Nauka języka polskiego
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Nauki o rodzinie
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Teologii
 • Pedagogika
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Społecznych
 • Pedagogika specjalna
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Społecznych
 • Praca socjalna
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Teologii
 • Prawo
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Prawo kanoniczne
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Psychologia
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Społecznych
 • Retoryka stosowana
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Filozofii
 • Socjologia
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Społecznych
 • Stosunki międzynarodowe
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Społecznych
 • Teologia
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Teologii
 • Turystyka kulturowa
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Humanistycznych
 • Zarządzanie
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Nauk Społecznych

Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia publiczna - uczelnia utworzona przez państwo reprezentowana przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia niepubliczna - uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

 •  
 •  
 •  
 •  

Wyniki wyszukiwania

 • Biotechnology
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
 • Canon Law Studies
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • European Studies
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • European Union Law
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Informatics
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
 • Mathematics
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
 • Philosophy
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Filozofii
 • Theology
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wydział Teologii

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce