• Wydział: Wydział Filozofii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Kognitywistyka

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA UMOŻLIWIAJĄ ZDOBYCIE:

 • umiejętności praktycznych, takich jak: techniki szybkiego zapamiętywania, metody uczenia się języków obcych, techniki operowania systemami informatycznymi, techniki komunikacyjno-retoryczne
 • wielu kompetencji atrakcyjnych dla pracodawców: trenera metod kognitywnych (twórczego myślenia, metod nauczania języków obcych, metod stosowanych w e-learningu), architekta baz danych i analityka informacji (gromadzenie i analiza danych jakościowych i ilościowych), architekta informacji w branży reklamowej

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE

KOGNITYWISTYKI UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kognitywistykę, filozofię lub kulturoznawstwo)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe praktyki zawodowe m.in. w Urzędzie Miasta Lublin, w Muzeum na Majdanku, w firmie MakoLab, Centrum Kultury w Lublinie, itp.

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW W RAMACH KIERUNKU KOGNITYWISTYKA MOŻNA WYBRAĆ DWIE ŚCIEŻKI TEMATYCZNE:

 • neuronauka, umysł i procesy poznawcze – absolwent projektuje, przygotowuje i przeprowadza badania eksperymentalne; potrafi napisać raport z badań kognitywistycznych, przestrzegając wskazanych zasad stylu APA
 • nżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych – absolwent zna narzędzia formalno-logiczne, które wspierają analizę danych, wnioskowanie, dostrzeganie struktury teorii oraz zasobów inferencyjnych w nich obecnych; posiada podstawową znajomość języka tworzenia baz danych

UMIEJĘTNOŚCI:

 • wypowiadania się i argumentowania swoich poglądów w sposób precyzyjny, wykorzystując terminologię specjalistyczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje kognitywistyczne
 • pisemnych tłumaczeń tekstu kognitywistyki z wybranego języka obcego
 • wykorzystania modelu bazy danych jako podstawy działającej bazy danych zbudowanej z wykorzystaniem narzędzi biurowych oraz utworzenia sieciowej bazy danych na serwerze z wykorzystaniem narzędzi Open Source
 • wspierania zadań analitycznych i komunikacyjnych przez narzędzia formalne, takie jak języki reprezentacji wiedzy i informatyczne programy komputerowe pomagające w analizie pojęciowej, a także wykorzystania jej wyników w praktyce informatycznej
 • projektowania, przygotowania i przeprowadzenia badania eksperymentalnego
 • pisania raportów z badań kognitywistycznych

ZNAJOMOŚĆ:

 • funkcjonowania różnych perspektyw poznawczych
 • języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu
 • Opisu Kształcenia Językowego - języka tworzenia baz danych (posiada umiejętność projektowania relacyjnych baz danych z wykorzystaniem diagramów związków encji na poziomie podstawowym)

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce