• Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Stosunki międzynarodowe

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy zawodowej w: organizacjach międzynarodowych, dyplomacji, administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, mediach, straży granicznej, agencjach celnych
 • pracy w zawodach m.in.: pracownik służb dyplomatycznych, specjalista ds. kontaktów międzynarodowych, analityk
 • realizacji zadań w szeroko pojętej problematyce transgranicznej i transatlantyckiej

STUDIA OFERUJĄ 2 SPECJALIZACJE:

 • współpraca transgraniczna
 • stosunki transatlantyckie

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe: wakacyjne – 150 godz. (po II roku studiów)

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • prowadzenia negocjacji i zarządzania zespołem w sytuacjach kryzysowych
 • rozumienia na poziomie podstawowym tekstu w języku obcym oraz samodzielnego prowadzenia rozmowy w języku obcym
 • analizowania i samodzielnego prowadzenia badań naukowych z zakresu nauk społecznych

ZNAJOMOŚĆ:

 • wiedzy nt. komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich zaburzeń, a także o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach
 • wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, która może być wykorzystana w praktyce związanej z działalnością społeczną, pracą w administracji czy w sferze gospodarczej
 • słownictwa charakterystycznego dla zagadnień społecznych, bezpieczeństwa, polityki
 • podstawowych programów komputerowych tj. pakiet Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce