• Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Turystyka kulturowa

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • wykonywania zawodów animujących i promujących turystykę:
 •      pilot wycieczek
 •      przewodnik turystyczny
 •      animator czasu wolnego
 •      stewardesa
 •      specjalista obsługi klienta linii lotniczych
 •      specjalista geoinformacji

Program studiów uwzględnia podstawowe szkolenia ogólne dla kandydatów na przewodników turystycznych. Możliwość zdobycia następujących specjalizacji:

 •  zarządzania i promocji w ruchu turystycznym
 •  geoinformacji

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe: praktyki zawodowe związane z wybraną specjalizacją
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Odbycie praktyk jest możliwe m.in. w instytucjach: Motyl, Hubertus, Aviatour, Rainbow Tours, Watra Travel, Edu Tour, GIS Partner Lublin I GIAP Lublin

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • znajomość obsługi oprogramowania GIS oraz baz danych czasowo przestrzennych
 • umiejętność gromadzenia, prezentacji i udostępniania danych przestrzennych, przygotowania interaktywnych aplikacji GIS
 • umiejętność zarządzania i promocji w ruchu turystycznym oraz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego
 • umiejętność prowadzenia firmy turystycznej
 • umiejętności w zakresie pracy projektowej, także w zespole (przygotowanie projektu geoinformacyjnego, realizacja poszczególnych modułów projektu, praktyka specjalizacyjna)
 • umiejętności w zakresie: prezentacji ofert turystycznej; prowadzenia otwartej komunikacji z pracownikami w innych podmiotach branży turystycznej; negocjacji ceny usług oraz warunków zawierania transakcji; pracy w zespole

ZNAJOMOŚĆ:

 • wykorzystanie anglojęzycznej dokumentacji dotyczącej geoinformacji oraz aplikacji GIS i baz danych
 • znajomość oprogramowania GIS oraz baz danych przestrzennych (Quantum GIS, ESRI ArcGIS, PostgreSQL/PostGIS, język SQL)
 • znajomość turystycznych systemów rezerwacyjnych, m.in. Amadeus
 • umiejętność wyceny usług turystycznych, sporządzenia kosztorysu imprezy turystyczne, analiza danych przestrzennych, analiza geostatystyczna
 • może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętych usług turystycznych, wie jak założyć firmę, napisać biznes plan, pozyskać środki na działalność gospodarczą, potrafi stworzyć konkurencyjną i unikalną ofertę turystyczną

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce