• Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

pracy w zawodzie dziennikarza w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, mediach społecznościowych i obywatelskich, wykonywania zawodów pokrewnych: specjalista public relations (agencje PR), specjalista ds. promocji i komunikacji, rzecznik prasowy, doradca/ konsultant ds. mediów i komunikacji (instytucje polityczne, biznesowe, biura poselskie, sztaby wyborcze)

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na
 • dziennikarstwie i komunikacji społecznej lub kulturoznawstwie)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe: 240 godzin specjalistycznych praktyk zawodowych: w mediach tradycyjnych i internetowych, w agencjach i firmach public relations, w agencjach reklamowych, w biurach ds. promocji, w biurach rzeczników prasowych, w instytucjach samorządowych i administracji rządowej, itp.

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • redagowania i stosowania podstawowych gatunków prasowych
 • korzystania z cyfrowych technologii informacyjnych niezbędne do pracy w redakcjach radiowych i telewizyjnych: redagowania, przygotowywania podstawowych gatunków radiowych, samodzielnego przygotowania radiowego serwisu informacyjnego, pracy z mikrofonem
 • obsługi sprzętu nagrywającego, montażu z użyciem programu komputerowego
 • pracy z kamerą, montażu telewizyjnego z użyciem programu komputerowego, pisania scenariuszy filmowych i telewizyjnych niezbędne do podjęcia pracy w nowoczesnej promocji i reklamie: korzystania z technik komunikacyjnych w celu autoprezentacji skutecznych wystąpień publicznych
 • prowadzenia negocjacji i zawierania umów
 • montażu radiowego i telewizyjnego z użyciem programu komputerowego

ZNAJOMOŚĆ:

 • wiedzy dotyczącej budowania strategii PR, utrzymywania pozytywnego wizerunku organizacji oraz prowadzenia różnorodnych działań promocyjnych
 • pracy w instytucjach badawczych, specjalizujących się w badaniu przekazów medialnych języka angielskiego z uwzględnieniem terminologii z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej
 • podstawowych programów graficznych oraz programów wykorzystywanych do montażu – środowisko Adobe

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce