• Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Filologia germańska

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

podjęcia pracy w turystyce, redakcjach, środkach masowego przekazu, szkołach językowych, firmach o zróżnicowanym profilu. Pracy nauczyciela w szkołach podstawowych i przedszkolach

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia germańska)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe praktyki pedagogiczne dla specjalizacji nauczycielskiej w wymiarze 150 godzin

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • organizowania procesu uczenia się innych osób
 • pracy w grupie i dyskusji
 • posługiwania się językami specjalistycznymi niezbędnymi do wykonywania zawodu tłumacza w różnych branżach

ZNAJOMOŚĆ:

 • języka niemieckiego na poziomie zbliżonym do języka ojczystego,na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • języków specjalistycznych np. Deutsch im Buero, prawniczego, technicznego etc.

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce