• Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Filologia klasyczna

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

pracy w administracji rządowej lub samorządowej oraz w branży turystycznej

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE FILOLOGII KLASYCZNEJ UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia klasyczna)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • nadobowiązkowe: warsztaty w Atenach w ramach stałej współpracy Instytutu Filologii Klasycznej z Polonią grecką

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • autoprezentacji z wykorzystaniem wiedzy z zakresu retoryki
 • samodzielnego kreowania warsztatu pracy i wykorzystywania innowacyjnych metodologii badawczych w    opracowaniu tekstów antycznych
 • tworzenia logicznych wypowiedzi
 • analizy i interpretacji dzieł literackich
 • retoryczne

ZNAJOMOŚĆ:

 • kultury, literatury i historii antyczne
 • przekładu tekstów greckich i łacińskich
 • języka łacińskiego i starogreckiego na poziomie podstawowym
 • języka angielskiego
 • obsługi specjalistycznych baz danych, słowników elektronicznych, bibliografii elektronicznych

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce