• Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Filologia polska

PERSPEKTYWY ZAWODOWE STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej pracy w instytucjach kultury (domy kultury, muzea, archiwa, teatry, etc.), w redakcjach czasopism i środkach komunikacji masowej, jako krytyk literacki I teatralny.

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE FILOLOGII POLSKIEJ UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku
 • filologia polska lub humanistyka cyfrowa), kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe praktyki specjalizacyjne: w szkole podstawowej, psychologiczne, w zakresie krytyki literackiej, teatrologiczne
 • uczestnictwo w warsztatach: tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • tworzenia spójnych opowieści i narracji
 • analizy i interpretacji zjawisk we współczesnej kulturze
 • w zakresie wiedzy o teatrze: prowadzenia zespołu teatralnego, krytyki teatralnej, dokumentalistyki teatralnej
 • efektywnego wyszukiwania treści w sieci
 • posługiwania się bazami danych w Internecie
 • wykonywania prezentacji multimedialnych (PowerPoint, Prezi)
 • sprawnego tworzenia tekstów poprawnych stylistycznie;
 • wypowiadania się w sposób jasny, z wykorzystaniem bogatego słownictwa

ZNAJOMOŚĆ:

 • krytyki literackiej i artystycznej
 • zasad pisowni, ortografii i składni
 • profesjonalnej obsługi edytora tekstu wybranego języka obcego w ramach oferty Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce