• Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Filologia romańska

Studia na filologii romańskiej dają niepowtarzalną okazję poznania języka, literatury i kultury Francji oraz innych krajów romańskich. W trakcie nauki student pozna najnowsze tendencje współczesnej humanistyki i opanuje narzędzia do tłumaczenia tekstów i nauczania języka, jak również do pracy w różnych instytucjach kulturalnych i nie tylko.
Absolwent Filologii romańskiej charakteryzuje się biegłą znajomością języka francuskiego w mowie i piśmie oraz dobrą znajomością drugiego języka romańskiego. Posiada również bardzo dobrą wiedzę z zakresu literatury, historii i cywilizacji krajów frankofońskich oraz historii Francji.

Przykładowe obszary zatrudnienia:

 • placówki oświatowe (nauczanie języka francuskiego na wszystkich poziomach zaawansowania),
 • placówki dyplomatyczne
 • instytucje administracji publicznej,
 • placówki kulturalne,
 • media,
 • turystyka i hotelarstwo,
 • przedsiębiorstwa komercyjne.

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

 • biegłej znajomości dwóch języków romańskich (francuski i hiszpański lub włoski) dla potrzeb komunikacji ogólnej i specjalistycznej
 • wykonywania działań zawodowych na międzynarodowym rynku pracy, zwłaszcza współpracy z podmiotami gospodarczymi z romańskiego obszaru językowego
 • nauczania wybranych dwóch języków romańskich

Studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne:
Specjalizacje nauczycielskie:

 • język włoski
 • język hiszpański
 • język francuski

Zawody:

 • nauczyciel (lektor) j. obcego
 • tłumacz (przysięgły)
 • trener wewnętrzny oraz specjalista ds. komunikacji wewnętrznej w korporacjach międzynarodowych
 • specjalista ds. rekrutacji z j. obcym
 • specjalista ds. handlu zagranicznego
 • specjalista ds. kontaktów międzynarodowych

Kontakt
Instytut Filologii Romańskiej KUL
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Gmach Głóny
p. GG-345
tel. +48 81 445 43 45
vse@xhy.cy
www.kul.pl/romanistyka


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce