• Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Filologia sinologia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

pracy w zawodach: tłumacz (tłumaczenia ustne i pisemne), lektor języka chińskiego, handlowiec pracy w firmach handlowych i przedsiębiorstwach inwestycyjnych działających w obszarze relacji polsko-chińskich, w firmach tłumaczeniowych oraz w instytucjach państwowych, wydawnictwach i redakcjach. Absolwent będzie posiadał ogólne wykształcenie humanistyczne oraz praktyczną umiejętność posługiwania się rzadkim na polskim rynku językiem chińskim.

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE FILOLOGII – SINOLOGII UPRAWNIA DO:

Ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia – sinologia) kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe: 60-godzinne praktyki na III roku
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebami rynku pracy

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • prezentowania i argumentowania własnego stanowiska
 • występowania w roli tłumacza przy negocjacjach biznesowych
 • w zakresie komunikacji kulturowej

ZNAJOMOŚĆ :

 • języka chińskiego w mowie i w piśmie, także w zakresie specjalistycznym (język biznesowy, język literacki)
 • podstawowa klasycznego języka chińskiego, języka japońskiego
 • języka angielskiego

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce