• Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Humanistyka cyfrowa

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

•       potrzeb nowoczesnego rynku pracy, kształcąc zarówno w zakresie kompetencji humanistycznych jak i zaawansowanej znajomości programów cyfrowych, wykorzystywanych m.in. w pracy redaktora czy polonisty

•       funkcjonowania w świecie cyfrowym, który poza umiejętnościami technicznymi świetnie rozpoznaje psychologiczne potrzeby komunikacji społecznej, potrafi pracować w zespole, zna prawo internetu i mediów

•       wykonywania zawodów: redaktor czasopism, wydawnictw naukowych i komercyjnych, adiustator, redaktor portali internetowych, grafik, animator kultury, broker edukacyjny, pracownik agencji reklamowych\twórca stron internetowych\copywriter

PRAKTYKI I STAŻE:

•      nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Z uwagi na praktyczny charakter studiów humanistyka cyfrowa nie ma wydzielonych dodatkowych praktyk zawodowych. Znacząca część programu stanowią zajęcia warsztatowe i projektowe:

 • Pracownia komputerowa
 • Teoria i praktyka digitalizacji
 • Sztuka pisania
 • Praca z dźwiękiem i obrazem.

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

•     kompetencje do pracy w mediach (elektronicznych i tradycyjnych)

•     umiejętność kompleksowej obsługi oraz pozycjonowania stron internetowych

•     umiejętność digitalizacji tekstów kultury w celu publikacji w internecie

•     znajomość funkcjonowania mediów

•     kompetencje graficzne

•     umiejętność realizacji indywidualnych, złożonych projektów

•     znajomość zagadnień dot. współczesnej kultury popularnej

•     redakcja treści przeznaczonych do publikacji w sieci

•     umiejętność poprawnego, logicznego i zwięzłego wysławiania się

•     umiejętność wypowiadania się przed audytorium, rozwinięte kompetencje retoryczne

•     umiejętność radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniem

•     umiejętność prowadzenia dyskusji, rzeczowej argumentacji w celu przekonania rozmówcy do swojego stanowiska

•     wysokie kompetencje dot. organizacji i planowania pracy własnej

ZNAJOMOŚĆ:

•       znajomość języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jezykowego

•       możliwość uczestniczenia w zajęciach lektoratowych w ramach dodatkowych punktów ECTS

•       umiejętność digitalizacji i obsługa oprogramowania służącego do digitalizowania

•     profesjonalna obsługa programów graficznych: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, deLibra i innych

•     profesjonalne przeszukiwanie sieci www

•     posługiwanie się bazami danych w Internecie

•     znajomość narzędzi do pozycjonowania stron internetowych

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce