• Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • wykonywania zawodów animujących i promujących turystykę, prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej, biurach podróży, agencjach turystycznych oraz w muzeach, skansenach, fundacjach i stowarzyszeniach

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI KULTUROWEJ UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku turystyka kulturowa)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe: 90 godzin praktyk zawodowych m.in. w muzeach, parkach krajobrazowych, biurach podróży i agencjach turystycznych

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • zarządzania i promocji w ruchu turystycznym
 • ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego
 • aktywnej działalności na rynku usług turystycznych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej
 • prezentowania oferty turystycznej
 • prowadzenia otwartej komunikacji z pracownikami w podmiotach współpracujących w turystyce: przewoźnikami, hotelarzami, restauracjami, przewodnikami i pilotami oraz swoimi pracownikami
 • negocjowania cen usług oraz warunków zawierania transakcji
 • pracy w zespole
 • wyceny usług turystycznych, sporządzenia kosztorysu imprezy turystycznej
 • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie szeroko pojętych usług turystycznych
 • tworzenia konkurencyjnych i unikalnych ofert turystycznych
 • tworzenia biznes planu, pozyskiwania środków na działalność gospodarczą
 • promocji i sprzedaży produktu turystycznego z wykorzystaniem wiedzy z zakresu historii, geografii, polityki i innych elementów krajoznawstwa

ZNAJOMOŚĆ:

 • wiedzy z zakresu turystyki kulturowej i Systemów Informacji Geograficznej
 • języka obcego nowożytnego na wybranym poziomie Europejskiego
 • Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • specjalistycznych programów komputerowych: turystyczne systemy rezerwacyjne i oprogramowania GIS
 • podstawowych przepisów i zasad tworzenia własnej firmy

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce