• Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Lingwistyka stosowana

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • tłumacza pisemnego i ustnego w ramach trzech języków
 • konsultanta ds. komunikacji biznesowej miedzy partnerami z UE i Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz Kazachstanu
 • specjalisty w firmach spedycyjnych oraz jednostkach służby celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej
 • asystenta w firmie międzynarodowej
 • opiekuna językowego delegacji zagranicznych
 • koordynatora rekrutacji pracowników ze Wschodu
 • redaktora tekstów obcojęzycznych
 • innych zawodach, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość przynajmniej dwóch języków obcych

W ofercie studiów znajdują się 2 specjalizacje językowe:
JĘZYK ANGIELSKI i JĘZYK ROSYJSKI
JĘZYK ANGIELSKI i JĘZYK UKRAIŃSKI
w ramach których studenci realizują specjalizację zawodową BIZNESOWO-TRANSLATORSKĄ.
Wejście absolwentów lingwistyki stosowanej na rynek pracy wspierają:

 • projekt „Lubelski Uniwersytet Kompetencji” zapewniający zarówno rozwój kompetencji miękkich jak i specjalistycznych oraz umożliwiający wizyty studyjne w firmach i staże/praktyki zawodowe
 • organizacja seminarium „Tłumacz na rynku pracy” – w trakcie cyklicznych spotkań studenci poznają środowisko pracy i oczekiwania lokalnych pracodawców
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Lubelszczyzny

Certyfikacja zajęć:
Realizacja bloku przedmiotów w ramach specjalizacji biznesowo-translatorskiej ułatwia przygotowanie do certyfikatu Język rosyjski w biznesie (poziom B2). Certyfikację przeprowadza instytucja zewnętrzna.

Zajęcia unikatowe:
W ramach specjalizacji biznesowo-translatorskiej: Język angielski i Język rosyjski/ukraiński w obsłudze transgranicznej – zajęcia przygotowują do specjalistycznych tłumaczeń na potrzeby spedycji i ruchu transgranicznego.

PRAKTYKI I STAŻE:

 • możliwość podnoszenia kompetencji tłumaczeniowych w trakcie warsztatów prowadzonych przez Stowarzyszenie Tłumaczy Lubelszczyzny (w ramach umowy)
 • praktyki i staże w firmie GENPACT, umożliwiające poznanie specyfiki pracy międzynarodowej i dwujęzycznej komunikacji biznesowej
 • w ramach współpracy z agendami celnymi są organizowane studenckie wizyty studyjne.

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW UMIEJĘTNOŚCI:

 • sprawnie posługuje się terminologią ekonomiczną, prawniczą i w zakresie obsługi ruchu transgranicznego w językach obcych: angielskim oraz rosyjskim / ukraińskim
 • zna realia kulturowe i społeczno-gospodarcze studiowanych obszarów językowych
 • wykorzystuje techniki translacyjne w tłumaczeniach pisemnych i ustnych
 • umiejętnie organizuje warsztat pracy tłumacza
 • podejmuje się roli tłumacza pisemnego i ustnego z języków obcych na język ojczysty (i w kierunku odwrotnym) w spotkaniach biznesowych, kulturalnych, mediacjach, postępowaniach rekrutacyjnych, zleceniach tłumaczeniowych on-line, sytuacjach losowych

ZNAJOMOŚĆ:

 • biegła znajomość dwóch języków obcych: ANGIELSKI i ROSYJSKI lub ANGIELSKI i UKRAIŃSKI na poziomie C1

Absolwent

 • wykorzystuje nowe technologie i narzędzia w pracy tłumacza (m.in. obsługuje program tłumaczeniowy TRADOS, narzędzia CAT)
 • sprawnie posługuje się bazami danych, korpusami językowymi w Internecie
 • zna aplikacje do zarządzania projektem translatorskim
 • wykorzystuje komunikatory wspomagające komunikację w pracy zespołowej
 • posługuje się aplikacjami wspomagającymi wykonywanie ćwiczeń językowych
 • sprawnie posługuje się edytorami tekstu w tłumaczeniach pisemnych i redakcji tekstów obcojęzycznych
 • posługiwanie się bazami danych, korpusami językowymi w Internecie
 • zna podstawowe zasady prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej i przedsiębiorczości
 • zna sektor usług tłumaczeniowych.

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce