• Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Matematyka

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • nauczania matematyki w szkołach podstawowych
 • praktycznego zastosowania wiedzy matematycznej, formułowania treści matematycznych w języku logiki
 • samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu matematyki
 • pracy w zawodach: programisty, analityka danych, statystyka, doradcy finansowego

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe: praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach zatrudniających matematyków i informatyków oraz praktyki pedagogiczne w szkołach podstawowych

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

 • specjalność informatyczna: programowanie, grafika komputerowa, bazy danych, sztuczna inteligencja
 • specjalność statystyczna: analiza danych w ekonomii i finansach: statystyczna analiza danych, matematyka finansowa

UMIEJĘTNOŚCI:

 • współdziałania i pracy w zespole
 • pracy w zespole i przyjmowania w nim różnych ról: przydzielania zadań, koordynacji pracy grup pracowników, itp.
 • publicznych prezentacji dokonań własnych i zespołowych
 • działania w życiu publicznym zgodnie z zasadami etyki
 • tworzenia dokumentów tekstowych, przetwarzania i wizualizacji danych, tworzenia prezentacji
 • przetwarzania danych w arkuszach kalkulacyjnych
 • przetwarzania danych za pomocą złożonych formuł wbudowanych oraz tworzonych samodzielnie, korzystania z bezwzględnego i względnego adresowania argumentów
 • dokonywania dowolnych wizualizacji danych, uwzględniając potrzeby wymuszone kontekstem środowiska
 • wykorzystywania pakietów statystycznych
 • wizualizacji i raportowania obsługi baz danych
 • analizy obrazów
 • modelowania i analizy finansowej
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej, np. usługi tworzenia stron WWW
 • tworzenia oprogramowania komputerów i urządzeń mobilnych
 • prowadzenia agencji pośrednictwa ubezpieczeniowego

ZNAJOMOŚĆ:

 • języka obcego na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • podstaw programowania w języku C++
 • statystycznej analizy danych
 • wielowymiarowej analizy danych

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce