• Wydział: Wydział Teologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Muzykologia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy w zawodzie: muzykologa-badacza kultury muzycznej, dziennikarza muzycznego, eksperta w dziedzinie budowy instrumentów muzycznych, bibliotekarza muzycznego, edytora wydawnictw muzycznych i muzykologicznych, pedagoga muzycznego, muzyka kościelnego, tj. dyrygenta chórów, kantora, organisty, animatora życia muzycznego

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA NASTĘPUJĄCYCH SPECJALIZACJI:

 • krytyka i dziennikarstwo muzyczne
 • muzyka liturgiczna
 • nauczycielska

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE MUZYKOLOGII UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku muzykologia)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe: praktyki zawodowe (m.in. Radio Lublin, Filharmonia Lubelska, Redakcja Annales Lublinenses pro musica sacra, Additamenta musicologica lublinensia)
 • w ramach praktyki dydaktycznej w szkole podstawowej i szkole muzycznej

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz wystąpień publicznych będące podstawą do wykonywania zawodu
 • krytyka muzycznego, prelegenta muzycznego, konferansjera, organizatora życia muzycznego, specjalisty w przemyśle fonograficznym, pedagoga muzycznego
 • podejmowania inicjatyw w zakresie organizacji pracy, planowania oraz pracy w zespole
 • podejmowania samodzielnych inicjatyw muzycznych, m.in. umiejętność samodzielnego wykonywania muzyki (organy, fortepian, śpiew chóralny, monodia liturgiczna) na poziomie wymaganym w zawodzie nauczyciela muzyki, muzyka kościelnego, animatora życia muzycznego, pedagoga muzycznego

ZNAJOMOŚĆ:

 • wybranego języka nowożytnego
 • podstawowa łaciny (klasycznej i kościelnej)

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce