• Wydział: Wydział Filozofii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Retoryka stosowana

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy w wielu zawodach: m.in. jako trener komunikacji interpersonalnej, specjalista do spraw kształtowania wizerunku, negocjator, mediator, rzecznik prasowy, copywriter, specjalista do spraw kampanii marketingowych i politycznych, logograf, konferansjer, analityk perswazji słownej i wizualnej komunikacji (m.in.: przemówienia, prezentacje, prowadzenie konferencji i widowisk publicznych, reklama, public relations)

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE RETORYKI STOSOWANEJ UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku kulturoznawstwo)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe praktyki zawodowe w wymiarze 3 tygodni m.in. w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • tworzenia przekazów marketingowych, umiejętności budowania strategii promocyjnych i reklamowych, prowadzenia debat i dyskusji, analizy i kreowania wizerunku, sztuki autoprezentacji, kompetencji w zakresie doradztwa (moduł „Retoryka w dyskursie społecznym")
 • tworzenia przekazów artystycznych
 • nauczania retoryki i prowadzenia warsztatów retorycznych, tworzenia mów i organizacji wystąpień okolicznościowych, kompetencji trenerskich (moduł „Retoryka w działaniu twórczym”)
 • świadomego używania gestów, operowania głosem, stosowania właściwej wokalizy, argumentowania, panowania nad stresem i emocjami w zakresie komunikacji emocjonalnej, motywacyjnej i racjonalnej precyzyjnego wyrażania myśl
 • stosowania technik i strategii negocjacyjnych i rozpoznawania manipulacji w negocjacjach
 • obsługi programów do tworzenia prezentacji multimedialnych (PowerPoint, Prezi i inne) niezbędnych do wykonywania zawodu
 • rozpoznawania strategii we wszelkich typach dyskursu społecznego łączenia stanowisk przeciwnych kultury komunikacyjnej, która jest podstawą budowania relacji w zespołach pracowniczych oraz kierowania nimi
 • samodzielnego organizowania miejsca i czasu pracy

ZNAJOMOŚĆ:

 • nowożytnego języka obcego na wybranym poziomie
 • podstaw języka greckiego

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce