• Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Zarządzanie

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

pracy w zawodzie: kierownik średniego szczebla, specjalista ds. analiz marketingowych, asystent kupca, koordynator projektów. Absolwenci zdobywają wiedzę z zakresu: funkcjonowania instytucji publicznych, bezpieczeństwa publicznego i finansów publicznych; zarządzania finansowego przedsiębiorstwem, komunikacji w biznesie, pracy w zespole, realizowania kampanii promocyjnych.

ZARZĄDZANIA UPRAWNIA DO:

·      ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na zarządzanie lub ekonomię)

·      kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

·      obowiązkowe praktyki: 120 godzin

UMIEJĘTNOŚCI:

·      prowadzenia negocjacji

·      organizacji pracy

·      wykorzystania programu Microsoft Office Project, CDN

·      tworzenia stron internetowych

·      wykorzystania programu SPSS

·      analizy danych statystycznych

·      argumentacji i perswazji

·      dyskutowania na temat proponowanych rozwiązań

·      konstruktywnego krytykowania

·      komunikacji w biznesie, pracy w zespole, realizowania kampanii promocyjnych

ZNAJOMOŚĆ:

·      funkcjonowania instytucji publicznych

·      wiedzy o bezpieczeństwie publicznym i finansach publicznych

·      zarządzania finansowego przedsiębiorstwem z zastosowaniem informatyki, wiedzy o rynku kapitałowym, funduszach UE oraz gospodarowaniu zasobami ludzkimi i informacjami

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:

Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce