Lublin to miasto o 700-letniej historii obfitującej w wydarzenia, które zmieniały Polskę i Europę. Dziedzictwo historyczne Lublina, przesycone tradycją jagiellońską, mieszanie się narodów, kultur i religii, stworzyło magiczny klimat, który daje się poczuć i doświadczyć. Wszystkie te elementy są źródłem inspiracji dla działań na polu kultury, sztuki i nauki.

Lublin to miasto ludzi młodych i aktywnych. Studiuje tutaj i rozwija swoje pasje ok. 65 tysięcy studentów, w tym ponad 6 500 studentów z zagranicy.

Dodatkowe informacje w serwisach społecznościowych:
fecebook vkontakte

Najważniejsze informacje

Komunikacja

W Lublinie możesz poruszać się pieszo, autobusami, trolejbusami lub taksówkami. W mieście funkcjonuje ponad 50 linii autobusowych i 9 linii trolejbusowych. Poza Lublinem trolejbusy można spotkać jeszcze tylko w 2 miastach w Polsce. Przez cały tydzień kursują również linie autobusowe nocne.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Mieszkanie

Wszystkie lubelskie uczelnie publiczne oferują studentom miejsca w swoich akademikach. Student może także zamieszkać w prywatnym akademiku lub wynajętm mieszkaniu. Ceny za pokój w akademiku zaczynają się już od 220 zł, akademik prywatny i samodzielny pokój w wynajętm mieszkaniu to wydatek rzędu 400 - 600 zł.

Turystyka

Lublin zachwyca swoją ponad 700-letnią historią. Dumne dzieje miasta do dziś dnia skrywają stare mury i zaułki. Zachowane w tak dobrym stanie Stare Miasto jest w Polsce oprócz Lublina jeszcze tylko w Krakowie. Wiekowe, autentyczne budowle tworzą niepowtarzalny i magiczny klimat miasta, w którym krzyżowały się kultury i religie wielu narodów.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Bezpieczeństwo

Zdaniem międzynarodowej firmy doradczej PricewaterhouseCoopers, Lublin wypada bardzo dobrze w zakresie zapewnienia mieszkańcom i gościom odpowiedniego bezpieczeństwa. Liczba kolizji, wypadków drogowych i odnotowanych przestępstw utrzymuje się na niskim poziomie. Ocena bezpieczeństwa Lublina dokonana przez PwC wyniosła 114,1 pkt.

Sport i rekreacja

W zależności od pory roku i potrzeb Lublin oferuje wiele ciekawych atrakcji dla osób lubiących aktywny wypoczynek. Latem proponuje mieszkańcom i turystom wypoczynek nad wodą. Na wszystkich spragnionych opalenizny czekają plaże nad Zalewem Zemborzyckim. Kajakiem można wybrać się w niepowtarzalny rajd po górnej Bystrzycy.
Miłośnikom sportów bardziej ekstremalnych Lublin zaprasza na wyciąg nart wodnych nad Zalewem Zemborzyckim.
Zimą w mieście można jeździć na łyżwach po sztucznym lodowisku albo skorzystać z wyciągu narciarskiego.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Koszyk studenta

Ceny artykułów spożywczych w Polsce nie są wysokie. Najtańsze zakupy zrobimy w hipermarketach i na targowiskach, nieco drożej będzie w małych sklepach. Przykładowe ceny produktów spożywczych:

  • Chleb: 2-3 zł
  • Woda 1,5l: 2-3 zł
  • Mleko: 2,5 zł
  • Hamburger: 10 zł
  • Coca Cola 0,5l: 2,5zł
  • Kawa: 5-15 zł
  • Papierosy: 9-15 zł

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Życie kulturalne

Lublin jest najważniejszym ośrodkiem życia kulturalnego we wschodniej części Polski. Lublin to prężny ośrodek akademicki o ogromnym potencjale i wielkiej energii. To miasto artystów i animatorów kultury a także wiernej i wymagającej publiczności. Niezwykle szeroka i wciąż wzbogacana oferta kulturalna; festiwale, spektakle, koncerty, wystawy, spotkania, panele dyskusyjne i inne wydarzenia sprawiają, że Lublin przez cały rok tętni artystycznym życiem.

Więcej inforamcji znajdziesz tutaj
 

Uczelnie

Lublin jest największym ośrodkiem akademickim we wschodniej Polsce. Młodych ludzi przyciąga na lubelskie uniwersytety różnorodność kierunków kształcenia, od technicznych przez medyczne po humanistyczne i artystyczne, a także ceniona kadra naukowa i niepowtarzalny klimat akademickiego Lublina. Na pięciu uczelniach publicznych i w kilku niepublicznych szkołach wyższych Lublina studiuje ok. 70 tysięcy osób, nie tylko z Polski.

Ważne skróty i terminy

Przydatny słownik wyjaśnień, który mam nadzieje, ułatwi życie w Lublinie

Cudzoziemiec
Cudzoziemiec to każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego.
Numer PESEL
PESEL to skrót od nazwy Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, zaś numer PESEL to 11-cyfrowy numer pod którym dana osoba fizyczna jest zarejestrowana w tym rejestrze, jednoznacznie ją identyfikujący. Numer PESEL nadaje się osobom przebywającym w Polsce na pobyt stały lub czasowy, przekraczający okres trzech miesięcy. Identyfikowanie się numerem PESEL konieczne jest w wielu sytuacjach życiowych, np. w trakcie korzystania z ubezpieczeń zdrowotnych.
Zameldowanie
Zameldowanie (potocznie meldunek) to rejestracja w urzędzie gminy/miasta faktu zamieszkania danej osoby w danym miejscu (mieszkaniu, domu). Zameldowania można dokonać na pobyt czasowy do 3 miesięcy, na pobyt czasowy ponad 3 miesiące oraz na pobyt stały.
Karta pobytu
Karta pobytu to dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca w Polsce. Wydawana jest cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Polski. Karta pobytu (wraz z dokumentem podróży) uprawnia do wielokrotnego przekraczania granic Polski bez konieczności uzyskiwania wizy.
Dowód osobisty
Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej
NIP to 10-cyfrowy numer identyfikujący konkretnego podatnika, konieczny do dokonywania rozliczeń podatkowych. Numer ten nadaje naczelnik Urzędu Skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ to państwowa jednostka dysponująca środkami pochodzącymi ze składek na obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne. Logiem NFZ oznaczone są placówki oferujące usługi medyczne w ramach publicznej służby zdrowia.
ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZUS to instytucja państwowa realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce.

 


Dowiedz się więcej

Oferta edukacyjna
Gdzie możesz studiować i jakie kierunki są dostępne
Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce