Politechnika Lubelska:

 • 6 wydziałów, 16 kierunków, ponad 55 specjalności.
 • 60 lat tradycji i doświadczenia w kształceniu na wyższym poziomie technicznym.
 • Ugruntowana pozycja uczelni na rynku.
 • Profil kształcenia dostosowywany do potrzeb rynku pracy.
 • Wyjazdy zagraniczne studentów na studia oraz praktyki zawodowe w ramach programu LLP-Erasmus.
 • Możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów z języka angielskiego.
 • Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna.
 • Nowoczesna, często unikalna, aparatura naukowa.
 • Duża liczba organizacji studenckich, sekcji sportowych, zespołów artystycznych oraz kół naukowych.
 • Szeroka oferta wsparcia stypendialnego.
 • Możliwość dodatkowych szkoleń oraz indywidualnego doradztwa zawodowego.
 • Lokalizacja w centrum miasta, dobry dojazd.
 • Campus uczelni położony w jednym miejscu (wydziały, akademiki, stołówka, przychodnia, obiekty sportowe).

Wirtualna wycieczka po Politechnice Lubelskiej

Zobacz film promocyjny o Politechnice

Pobierz informator

Sprawdź kierunki studiów.

Politechnika Lubelska
Program Partnerstwa Wschodniego
ul. Nadbystrzycka 44a, pokój 1001
20-501 Lublin, Polska
e-mail: hxenvan@cbyyho.cy
tel. +48 81 538 4546
fax +48 81 538 4220

http://www.ua.pollub.pl/


Sprawdź kierunki studiów

zwińrozwiń

Wybierz język studiów:

Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia publiczna - uczelnia utworzona przez państwo reprezentowana przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia niepubliczna - uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

 •  
 •  
 •  
 •  

Wyniki wyszukiwania

Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia publiczna - uczelnia utworzona przez państwo reprezentowana przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia niepubliczna - uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

 •  
 •  
 •  
 •  

Wyniki wyszukiwania


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce