• Wydział: Wydział Zarządzania
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość to kierunek o charakterze praktycznym. Program studiów przygotowany został przy współudziale lubelskich przedsiębiorców oraz organizacji branżowych (m.in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego).

Dzięki temu absolwenci kierunku uzyskają specjalistyczną wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych oraz posiadać będą umiejętności, pozwalające świadczyć profesjonalną obsługę finansową różnych podmiotów. Finanse i rachunkowość to kierunek studiów z dużym potencjałem i przyszłością. Kierunek, który umożliwi znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy.

Osoby kończące studia licencjackie na kierunku finanse i rachunkowość będą mogły kontynuować naukę na Wydziale Zarządzania na studiach drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie w specjalności: Zarządzanie finansami.

Dziekanat:
ul. Nadbystrzycka 38/106,
20-618 Lublin
tel. /fax +48 81 538 46 71,
tel. +48 81 538 45 36, - 43 61,
jm.qmvrxnang@cbyyho.cy

Wydział Zarządzania

Rekrutacja


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce