• Wydział: Wydział Podstaw Techniki
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Inżynieria bezpieczeństwa

Absolwent zyskuje tytuł inżyniera. Jest przygotowany do rozwiązywania probemów związanych z bezpieczeństwem środowiska pracy oraz bezpieczeństwem środowiska naturalnego. Poznaje zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa danych i oprogramowania, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz technicznych systemów zabezpieczeń. Zyskuje wiedzę dotyczącą modelowania i monitorowania zagrożeń oraz analizy ryzyka i niezawodności systemów inżynierskich. Jest przygotowany do pełnienia samodzielnych funkcji odpowiedzialnych za strefę BHP w przedsiębiorstwach i instytucjach według wymagań Unii Europejskiej.

Dziekanat:
ul. Nadbystrzycka 38/3, 20 – 618 Lublin
tel. /fax +48 81 538 46 71,
tel. +48 81 538 45 17, - 45 41
r.xhxhyfxn@cbyyho.cy
z.jeban@cbyyho.cy

Strona Wydziału Podstaw Techniki

Rekrutacja


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce