• Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Jest to nowy kierunek, który został utworzony jako odpowiedź na wyzwania UE odnośnie tzw. Pakietu Klimatycznego.  Atutem dla kandydatów na studia na tym kierunku może być fakt uruchomienia w Lublinie nowoczesnej fabryki cienkowarstwowych paneli fotowoltaicznych, sektora jak najbardziej odnoszącego się do OZE.

Wiedza:

 • ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą zagadnienia analizy matematycznej oraz elementy matematyki stosowanej, niezbędne do rozumienia i ilościowego opisu zjawisk i procesów technologicznych oraz posługiwania się aparatem matematycznym
 • ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie fizyki, chemii oraz ich technicznych zastosowań niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk fizycznych i rozumienia roli fizyki w różnych obszarach techniki i technologii
 • ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki i elektroniki, niezbędną do formułowania i rozwiązywania prostych zagadnień technicznych oraz procesów technologicznych przy użyciu aparatu matematycznego
 • ma podstawową wiedzę o procesach zachodzących w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz o urządzeniach stosowanych do realizacji tych procesów, posiada również niezbędną wiedzę umożliwiającą ich projektowanie 

Umiejętności:

 • potrafi pozyskać informacje z literatury, zasobów internetu oraz innych źródeł, także w języku obcym, dotyczące m.in. odnawialnych źródeł energii
 • potrafi dokonywać interpretacji uzyskanych informacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować opinie
 • potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
 • potrafi sformułować proste zadanie inżynierskie związane z budową maszyn, budownictwem oraz technologią organizacji robót

 

Dziekanat:
ul. Nadbystrzycka 40B/221, 20-618 Lublin
tel. /fax +48 81 538 19 97,
tel. +48 81 538 44 07, - 44 57
qmvrxnang@jvf.cby.yhoyva.cy

Wydział Inżynierii Środowiska

Rekrutacja


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce