• Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Architektura

Jeśli lubisz konstrukcje przestrzenne, rysunek, logiczne myślenie a dodatkowo masz talent twórczy to ten kierunek jest dla Ciebie. Na nim dowiesz się więcej o teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych. Nabędziesz praktycznych umiejętności projektowania architektonicznego i urbanistycznego, a także przestrzennego i konserwatorskiego. Posiądziesz znajomość prawa budowlanego oraz organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego. Dzięki specjalistycznemu wykształceniu i umiejętnościom językowym będziesz mógł podjąć prace w zawodzie architekta w kraju i za granicą. Łatwo znajdziesz pracę w jednostkach badawczo-rozwojowych, firmach projektowych czy jednostkach administracji państwowej i samorządowej. A więc - zaprojektuj swoją karierę już dziś. Kierunek jest prowadzony na Wydziale Budownictwa i Architektury.

Architektura
Studia stacjonarne I i II stopnia

 • Bez specjalności

Dziekanat:
ul. Nadbystrzycka 40/112, 20-618 Lublin
tel. /fax +48 81 538 41 77
tel. +48 81 538 46 10, - 44 56,
jo.qmvrxnang@cbyyho.cy

Wydział Budownictwa i Architektury

Rekrutacja


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce