• Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Budownictwo

Budownictwo to jeden z najszybciej rozwijających się kierunków na uczelniach. Jeśli chcesz dołączyć do grona najbardziej pożądanych specjalistów na rynku, to wybierz go bez wahania. Studiując ten kierunek zdobędziesz wiedzę z zakresu wykonawstwa i projektowania obiektów budowlanych, kierowania procesem inwestycyjnym, wytwarzania i stosowania materiałów budowlanych czy nowoczesnych technologii i technik komputerowych. Zyskasz pewny zawód w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach wykonawczych i ośrodkach badawczych tj. pokierujesz robotami budowlanymi, czy podejmiesz prace badawcze Rozwiniesz umiejętności językowe i zostaniesz specjalistą z dziedziny dróg i mostów, konstrukcji budowlanych, remontów i konserwacji zabytków lub technologii i organizacji budownictwa. Co więcej po ukończeniu studiów możesz starać się o uprawnienia budowlane. Rozwiń swoje zainteresowania techniczne i zbuduj swoją przyszłość z nami. Kierunek jest prowadzony na Wydziale Budownictwa i Architektury.

Budownictwo
Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 • Bez specjalności

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Specjalności:

 • Drogi i mosty
 • Technologia i organizacja budownictwa
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Remonty i konserwacja zabytków

Dziekanat:
ul. Nadbystrzycka 40/112, 20-618 Lublin
tel. /fax +48 81 538 41 77
tel. +48 81 538 46 10, - 44 56,
jo.qmvrxnang@cbyyho.cy

Wydział Budownictwa i Architektury

Rekrutacja


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce