• Wydział: Wydział Podstaw Techniki
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Edukacja techniczno-informatyczna

Jeśli masz szerokie zainteresowania techniczne, zacięcie do informatyki a jednocześnie posiadasz umysł i wrażliwość humanisty, to ten multidyscyplinarny kierunek jest dla Ciebie. Studia na  Edukacji techniczno-informatycznej pozwolą Ci osiągnąć wykształcenie w zakresie inżynierii wytwarzania, budowy maszyn, metod badań materiałów jak i w zakresie pedagogiki, psychologii i zarządzania zasobami ludzkimi. Studiując tu posiądziesz gruntowną wiedzę informatyczną na przykład na temat tworzenia aplikacji w językach programowania czy zastosowań technik multimedialnych. Dzięki zdobytej wiedzy, będziesz doskonale przygotowany do podjęcia pracy w wielu gałęziach przemysłu i administracji. Dodatkowo podszkolisz języki i zdobędziesz uprawnienia nauczycielskie, dające szansę na znalezienie pracy.

Edukacja techniczno – informatyczna
Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 • Bez specjalności

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Specjalności:

 • Elektronika z eksploatacją sieci komputerowych
 • Informatyka z techniką
 • Grafika komputerowa w technice i biznesie
 • Multimedia w edukacji i biznesie

Dziekanat:
ul. Nadbystrzycka 38/3, 20 – 618 Lublin
tel. /fax +48 81 538 46 71,
tel. +48 81 538 45 17, - 45 41
r.xhxhyfxn@cbyyho.cy
z.jeban@cbyyho.cy

Strona Wydziału Podstaw Techniki

Rekrutacja


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce