• Wydział: Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Informatyka

Jeśli zagadnienia budowy i działania sprzętu komputerowego masz już dawno opanowane, lubisz logiczne, abstrakcyjne myślenie i myślisz o zawodzie z przyszłością to jest to kierunek dla Ciebie. Tutaj zrozumiesz działanie współczesnych systemów komputerowych, operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych czy inżynierii oprogramowania. Będziesz uczestniczył w praktycznych laboratoriach i brał aktywny udział w realizacji projektów informatycznych, szkoląc swoją pracę w zespole. Nauczysz się obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania. Zapoznasz się ze specjalnościami systemów teleinformatycznych, aplikacji multimedialnych, grafiki komputerowej czy technologii wytwarzania. Podszkolisz język, a dzięki zdobytej wiedzy bez problemu znajdziesz dobrze płatną pracę w zawodzie.
Kierunek jest prowadzony na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki.

Informatyka
Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 • Bez specjalności

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Specjalności:

 • Technologie wytwarzania oprogramowania
 • Aplikacje internetowe
 • Eksploatacja systemów informatycznych
 • Systemy i aplikacje multimedialne
 • Systemy teleinformatyczne
 • Systemy mobilne i techniki multimedialne
 • Sieci informatyczne
 • Informatyka medyczna
 • Systemy analiz danych

Dziekanat:
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A/207
tel. /fax +48 81 525 46 46,
tel. +48 81 538 42 88, - 43 68, - 42 87,  - 46 46
jr.qmvrxnang@cbyyho.cy

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Rekrutacja


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce