• Wydział: Wydział Mechaniczny
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa to kierunek dla wszystkich zainteresowanych chemią, matematyka i informatyką jednocześnie. Tutaj masz szansę rozwinąć swoją wiedzę teoretyczna i praktyczną w zakresie procesów wytwarzania i badania materiałów, ich budowy oraz zastosowania. Nauczysz się korzystania z informacji technicznej oraz wytycznych projektowych procesów i urządzeń przetwarzających materiały. Posiądziesz także umiejętności obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle związanym z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów inżynierskich. Będziesz specjalistą z inżynierii powierzchni, materiałów funkcjonalnych lub polimerowych. Tutaj podszkolisz swój język i łatwo znajdziesz pracę w jednostkach doradczych i projektowych oraz przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi.

Inżynieria materiałowa

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 • Bez specjalności

Studia stacjonarne II stopnia
Specjalności:

 • Inżynieria powierzchni
 • Materiały funkcjonalne

Dziekanat:
20-618 Lublin
ul. Nadbystrzycka 36
tel. +48 81 538 42 84
tel./fax. +48 81 538 42 33
jz.qmvrxnang@cbyyho.cy

Wydział Mechaniczny

Rekrutacja


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce