• Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska - kierunek, prowadzony na wydziale o tej samej nazwie, dostarczy Ci wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Rozwiniesz także umiejętności językowe. Po studiach czeka Cię szeroki wachlarz możliwości. Możesz podjąć pracę w zakresie projektowania i wykonawstwa inwestycji oraz eksploatacji obiektów technologii wody, ścieków i odpadów, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, wodociągów i kanalizacji. Możesz również przyszłość zawodową zaplanować w administracji i samorządzie terytorialnym, placówkach naukowo-badawczych oraz organizacjach pozarządowych. Studia przygotują Cię również do zdobycia uprawnień zawodowych w specjalności instalacje i sieci sanitarne.

Inżynieria Środowiska

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:
Specjalność:

 • Instalacje i sieci sanitarne

Studia stacjonarne II stopnia:
Specjalności:

 • Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja
 • Technologia wody, ścieków i odpadów
 • Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków
 • Informatyka w inżynierii środowiska

Studia niestacjonarne II stopnia:
Specjalność:   

 • Urządzenia sanitarne

Dziekanat:
ul. Nadbystrzycka 40B/221, 20-618 Lublin
tel. /fax +48 81 538 19 97,
tel. +48 81 538 44 07, - 44 57
qmvrxnang@jvf.cby.yhoyva.cy

Wydział Inżynierii Środowiska

Rekrutacja


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce