• Wydział: Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego (e-learning)

Program studiów dostępny jest na stronie

Warunki i tryb rekrutacji ustala Uchwała Nr 22/2016/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Tryb ten oznacza 4 zjazdy weekendowe w semestrze oraz zdalną pracę studenta z systemem e-learningowym dostępnym przez Internet. W trakcie zjazdów odbędą się zajęcia praktyczne, egzaminy i zaliczenia oraz konsultacje z wykładowcami akademickimi.

Zapisy kandydatów przez stronę Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Profil absolwenta kierunku Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Absolwent kierunku posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii szeroko rozumianych systemów bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym z obszarów: bezpieczeństwa technicznego, energetycznego, informacyjnego, publicznego państwa i środowiska. W programie studiów poznaje on zasady projektowania i eksploatacji technicznych i informacyjnych systemów bezpieczeństwa, uzyskuje wiedzę z zakresu metod i technik zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, chemicznego, modelowania i monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej i lokalnej. Wiedza techniczna, oparta na solidnych podstawach z zakresu: matematyki, fizyki, chemii, energetyki, elektroniki, telekomunikacji i informatyki, wzbogacona jest podstawową wiedzą z zakresu prawnych, administracyjnych, ekonomicznych i społecznych aspektów bezpieczeństwa. Studia przygotowują specjalistów na potrzeby bezpieczeństwa technicznego w szerokim zakresie, a także do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu projektowania i eksploatacji systemów bezpieczeństwa działających w różnych środowiskach i na różnych poziomach. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa technicznego. Absolwent jest przygotowany do służby w jednostkach obrony państwowej, administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo informacji, osób i mienia oraz do pracy w przedsiębiorstwach.

Kontakt
Adres:
ul. Nadbystrzycka 38 A
20-618 Lublin
Sekretariat:
tel.: +48 81 538 42 87
e-mail: jr.frxergnevng@cbyyho.cy
Dziekanat:
tel.: +48 81 538 43 68
e-mail: jr.qmvrxnang@cbyyho.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce