• Wydział: Wydział Podstaw Techniki
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Matematyka

Jeżeli liczby, zadania logiczne i łamigłówki to twoi najlepsi przyjaciele Matematyka na Wydziale Podstaw Techniki będzie dobrym wyborem. Rozwiniesz swoją wiedzę w dokonywaniu złożonych obliczeń; korzystaniu z modeli matematycznych oraz posługiwaniu się narzędziami informatycznymi. Kierunek ten oparty jest o praktyczne zastosowania, poznasz metody używane do rozwiązywania różnych problemów w finansach i ubezpieczeniach, a także innych dziedzinach gospodarki. Będziesz mógł rozwinąć także swoje umiejętności językowe. Studia te przygotują Cię do podjęcia pracy w różnych segmentach rynku np. w biznesie, przemyśle, instytucjach zajmujących się bankowością lub badaniami opinii społecznej. Po zdobyciu dodatkowych uprawnień pedagogicznych będziesz także mógł uczyć matematyki w szkołach.

Matematyka:
Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Specjalności:

 • Matematyka techniczna
 • Matematyka w finansach i ubezpieczeniach

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Specjalności:

 • Matematyka w finansach i ubezpieczeniach
 • Matematyka nauczycielska

Dziekanat:
ul. Nadbystrzycka 38/3, 20 – 618 Lublin
tel. /fax +48 81 538 46 71,
tel. +48 81 538 45 17, - 45 41
r.xhxhyfxn@cbyyho.cy
z.jeban@cbyyho.cy

Strona Wydziału Podstaw Techniki

Rekrutacja


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce