• Wydział: Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  II stopnia stacjonarne
 • Język: Angielski

Mobile Systems and Information Networks

The Faculty of Electrical Engineering and Computer Science of the Lublin University of Technology invites you to study at the new second degree specialisation – Mobile Systems and Information Networks.

Who can study?
Graduates of Computer science, who wish to study in English and plan their future career in IT Companies on the European market. This specialisation lasts for 3 semesters (starts in mid-February 2017), 30 ECTS each, and complies with the European standards.

What will you learn?
Our Mobile Systems and Information Networks students have the opportunity to familiarise themselves with:

In the area of Mobile Systems:

 • The specificity of hardware for mobile platforms.
 • The basic operating system architecture and the specificity of operating systems for mobile platforms. Support for on-board hardware resources.
 • Security of mobile systems.
 • Overview of contemporary systems, development trends and mobile systems market.
 • Practical Android and Windows application programming.

In the area of computer networks:

 • The practical possibilities of the configuration of network devices,
 • The dynamic routing protocols, advanced methods of switching LANs,
 • Troubleshooting in computer networks.

The profile of a Mobile Systems and Information Networks graduate:

 • The student acquires knowledge about contemporary operating systems for mobile platforms, technology and market trends. Knows how to create simple mobile applications with the use of specific tools and APIs,
 • The student gains knowledge and skills in the design and administration of computer networks.

Address for correspondence
Office of International Education
Str Nadbystrzycka 42a, room 9
20-501 Lublin, Poland
e-mail: yhg.vagreangvbany@cbyyho.cy
tel. +48 81 538 4703, 4357
fax +48 81 538 4772
http://en.pollub.pl/pl


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce