• Wydział: Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  II stopnia stacjonarne
 • Język: Angielski

Power and Measurement

The Faculty of Electrical Engineering and Computer Science of the Lublin University of Technology invites you to study at the new second degree specialisation – Power and Measurement.

Who can study?
Graduates of Electrical Engineering who wish to study in English and plan their future career in IT firms, especially in software development departments. This specialisation lasts for 3 semesters, 30 ECTS each, and complies with the European standards.

What will you learn?
The Power and Measurement students have the opportunity to acquire not only theoretical but also practical abilities in the field of design, production, security and protection of electrical as well as electronic devices, automatics, power transmission, computer measurement systems as well as production and conversion of electrical energy, and – last not least – renewable energy sources. Graduates can apply for national entitlements of the Society of Polish Electricians in the range of maintenance, repair, service and assembly of electrical devices as well as control and measuring apparatus to 1kV.

A Power and Measurement graduate’s profile
This specialisation educates highly-qualified specialists, familiar with current standards and technologies used in electrical engineering, who:

 • possess the broad knowledge and skills necessary to be electrical engineering specialists;
 • are able to make electrical measurements;
 • are familiar with energy production systems;
 • have an expertise in the power transmission systems.

What can you do after graduation?

Thanks to their comprehensive education, the graduates can conduct design, research and development work not only in small companies but also in large industrial establishments, design offices, or laboratories. Studies at an electrical engineering course create an opportunity for fascinating studies, drawing on a reliable source of engineering knowledge and abilities, and obtaining a well-paid job either in Poland or abroad. The modern curriculum is continuously adjusted to the requirements of the knowledge-based economy. The new specialty Power and Measurement is a response to the demand of electrical and power engineering industry experts. Enrolling on an international course of studies in Poland is a unique chance to share cultural, social and educational experiences of students from all over the world.

Lublin University of Technology
Electrical Engineering and Computer Science Faculty
38A Nadbystrzycka
20-618 Lublin, Poland
phone: +48 81 538 42 87
e-mail: jr.frxergnevng@cbyyho.cy

Studies in English
e-mail: yhg.vagreangvbany@cbyyho.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce