• Wydział: Wydział Mechaniczny
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Transport

Studia prowadzone są na Wydziale Mechanicznym. Dzięki nim zyskasz wiedzę z zakresu inżynierii środków transportowych oraz inżynierii ruchu. Nauczysz się rozwiązywania problemów w zakresie organizacji i projektowania systemów sterowania ruchem i procesami transportowymi. Zostaniesz przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu. Będziesz mógł pracować m.in. w jednostkach eksploatacyjnych transportu zarówno samochodowego, szynowego jak i lotniczego oraz w zakładach obsługowo-naprawczych, przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych. Rozwiniesz także swoje umiejętności językowe.

Transport

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Specjalności:

 • Bez specjalności

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Specjalności:

 • Transport samochodowy
 • Logistyka w transporcie

Dziekanat:
20-618 Lublin
ul. Nadbystrzycka 36
tel. +48 81 538 42 84
tel./fax. +48 81 538 42 33
jz.qmvrxnang@cbyyho.cy

Wydział Mechaniczny

Rekrutacja


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce