• Wydział: Wydział Zarządzania
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Absolwent przygotowany jest do projektowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, eksploatacyjnych i logistycznych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu może podjąć pracę w małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji, a także w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych.

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Specjalności:

 • Menedżerska
 • Techniczna

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Specjalności:

 • Menadżerska w zakresie: Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Techniczna w zakresie:    
 1. Inżynieria produkcji w przemyśle maszynowym
 2. Komputerowa integracja wytwarzania
 3. Zarządzanie w transporcie

Dziekanat:
ul. Nadbystrzycka 38/106,
20-618 Lublin
tel. /fax +48 81 538 46 71,
+48 81 538 45 36, - 43 61,
jm.qmvrxnang@cbyyho.cy

Wydział Zarządzania

tel.  +48 81 52 52 456
jm.xm@cbyyho.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce