• Wydział: Wydział Zarządzania
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Zarządzanie

Na tym kierunku zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu procesów gospodarczych, biznesowych oraz funkcjonowania organizacji. Dowiesz się jak kierować firmą, zespołem ludzi oraz jak prowadzić skuteczne negocjacje. Zyskasz wiedzę z zakresu marketingu, finansów, organizacji procesów wytwórczych i logistycznych oraz ekonomii. Rozwiniesz także umiejętności językowe. Szeroki wybór specjalności doprecyzuje Twoje kwalifikacje. Po studiach będziesz mógł podjąć w pracę m.in. w przedsiębiorstwach, w jednostkach administracyjnych oraz organizacjach społecznych, zarówno w dziale marketingu jak i w księgowości czy logistyce. Będziesz także gotowy do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Kierunek ten prowadzony jest przez Wydział Zarządzania.

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 • Bez specjalności

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Specjalności:

 • Informatyka w zarządzaniu
 • Przedsiębiorczość i marketing
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie rozwojem regionalnym
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Gospodarka elektroniczna
 • Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Dziekanat:
ul. Nadbystrzycka 38/106,
20-618 Lublin
tel. /fax +48 81 538 46 71,
tel. +48 81 538 45 36, - 43 61,
jm.qmvrxnang@cbyyho.cy

Wydział Zarządzania

Rekrutacja


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce