• Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Filologia polska

Student zdobywa wiedzę: wiedzę ogólnohumanistyczną, a także wiedzę i umiejętności z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze, w zakresie przedmiotów specjalnościowych oraz w wybranym zakresie zagadnień literatury, języka i kultury, związanym z tematem pracy licencjackiej. W zależności od wybranej specjalności, absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w: 

 • redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych;
 • placówkach kulturalnych; 
 • wydawnictwach, biurach redakcyjno-korektorskich, redakcjach czasopism;
 • firmach specjalizujących się w obsłudze edytorskiej, instytucjach prowadzących działalność wydawniczą;
 • różnych instytucjach funkcjonujących w sferze kultury (np. bibliotekach, domach kultury, księgarniach); 
 • teatrach i innych instytucjach kultury
 • potrafi współpracować z nauczycielami, psychologami i pedagogami;
 • jest przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy na poziomie poradnictwa ogólnego oraz do pracy w charakterze nauczyciela – logopedy;
 • ma kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej (klasy 4–6) i może wykonywać zawód nauczyciela języka polskiego w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych na II etapie kształcenia.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Specjalności:

 • edytorska
 • logopedyczna
 • nauczycielska (z przygotowaniem do szkoły podstawowej)
 • redaktorsko-medialna
 • teatrologiczna

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne
Specjalności:

 • edytorska
 • nauczycielska (z przygotowaniem do szkoły podstawowej)
 • redaktorsko-medialna

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Specjalności:

 • logopedyczna
 • medioznawcza
 • nauczycielska (z przygotowaniem do gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych)
 • teatrologiczno-filmoznawcza
 • wydawnicza

Studia drugiego stopnia niestacjonarne
Specjalności:

 • medioznawcza
 • nauczycielska
 • wydawnicza
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce