• Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Glottodydaktyka polonistyczna

Glottodydaktyka polonistyczna jest pierwszym na gruncie polskim kierunkiem studiów licencjackich o takim profilu. Wiedzę teoretyczną połączysz tu z praktycznymi umiejętności i kompetencjami społecznymi. Studia odpowiadają potrzebom związanym z rozwojem współczesnego społeczeństwa i koniecznością kształcenia wysokiej klasy specjalistów o wszechstronnych kwalifikacjach merytorycznych, pedagogicznych i dydaktycznych.

Na program zajęć składa się osiem modułów tematycznych, oferujących specjalistyczną wiedzę z zakresu:

 • glottodydaktyki,
 • kultury,
 • historii i społeczeństwa,
 • językoznawstwa,
 • literaturoznawstwa,
 • pedagogiki,
 • psychologii i dydaktyki,
 • dwóch języków obcych (zachodnioeuropejskiego i wschodnioeuropejskiego),
 • ochrony własności intelektualnej,
 • emisji głosu.

W ramach kierunku prowadzona jest specjalność nauczycielska – nauczanie języka polskiego jako obcego.

Dzięki specjalistycznej wiedzy, umiejętnościom i doświadczeniom zdobytym podczas wykładów, konwersatoriów czy praktyk dydaktycznych - będziesz przygotowany do fachowego i odpowiedzialnego prowadzenia procesu dydaktycznego i wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego/drugiego. Staniesz się tym samym atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy.
Jako absolwent zostaniesz nauczycielem uczącym języka polskiego z innej perspektywy.

Będziesz mógł prowadzić zajęcia w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych, a także podjąć pracę w wydawnictwach, różnego rodzaju stowarzyszeniach i ośrodkach edukacyjnych, firmach polonijnych związanych z mediami, reklamą, promocją i komunikacją społeczną. Będziesz także odpowiednio przygotowany do założenia własnej działalności edukacyjnej w kraju i za granicą.

Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce