• Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Romanistyka

Student ma do wyboru specjalizacje: język francuski z językiem włoskim (nienauczycielskie); język włoski z językiem francuskim (nienauczycielskie); lingwistyczno-traduktologiczną, język francuski (nienauczycielskie); język francuski z dziennikarstwem lub turystyką lub stosunkami europejskimi; nauczycielską, język francuski.

W zależności od wybranej specjalizacji, studia przygotowują do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury Francji i Włoch; do pracy tłumacza, m.in. w przedsiębiorstwach zagranicznych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu, do pracy w sektorze usług turystycznych, mediach, administracji, firmach współpracujących z partnerami zagranicznymi oraz dają merytoryczne (dydaktyczne) przygotowanie do nauczania języka francuskiego w szkolnictwie podstawowym na poziomie II etapu edukacyjnego (klasy IV–VI).

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Nienauczycielskie
Specjalizacje:

 • język francuski z dziennikarstwem, turystyką lub stosunkami europejskimi
 • język francuski z językiem włoskim
 • język francuski, lingwistyczno-traduktologiczna
 • język włoski z językiem francuskim

Nauczycielskie

 • język francuski

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Specjalizacje:

 • francuska, lingwistyczno-traduktologiczna
 • francuska, nauczycielska
 • hiszpańska, lingwistyczno-traduktologiczna
 • hiszpańska, nauczycielska
 • portugalska, lingwistyczno-traduktologiczna
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce