• Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Rusycystyka

Absolwenci filologii rosyjskiej z drugim językiem słowiańskim (Język rosyjski w biznesie) są doskonałymi znawcami języka rosyjskiego (poziom C1), posiadają solidne przygotowanie filologiczne, znajomość drugiego języka słowiańskiego (białoruski, bułgarski lub czeski) oraz zachodnioeuropejskiego (poziom B2), dysponują wiedzą z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa. Specjalizacja język rosyjski w biznesie pozwala absolwentowi filologii rosyjskiej na zdobycie kwalifikacji, które umożliwią wykonywanie takich zawodów jak tłumacz, pilot wycieczek, wydawca, edytor itp.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Specjalności:

 • język rosyjski w biznesie
 • rosjoznawstwo
 • białorutenistyka

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Specjalności:

 • nauczycielska
 • tłumaczeniowa
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce