• Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Slawistyka

Absolwenci slawistyki są specjalistami z zakresu kultury, języka, literatury, historii i współczesności Słowian. Posiadają solidne przygotowanie filologiczno-kulturologiczne oraz znajomość kilku języków słowiańskich, w tym bułgarskiego i białoruskiego (poziom C1), czeskiego/ ukraińskiego / rosyjskiego oraz języka zachodnioeuropejskiego (poziom B2). Wybrana specjalizacja daje możliwość pogłębienia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu slawistyki południowej i bałkanistyki lub turystyki kulturowej.

W zależności od wybranej specjalizacji, absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w filiach bałkańskich firm w Polsce i polskich na Bałkanach, w polskich placówkach dyplomatycznych na Bałkanach, w ośrodkach etnograficznych, agencjach turystycznych, biurach podróży, w bibliotekach, w szkołach wyższych i instytutach badawczych i innych lub wykonywania takich zawodów, jak pilot wycieczek, tłumacz, wydawca, edytor itp. 

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Specjalność:

 • tłumaczeniowa
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce