• Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Translacja konferencyjna

Translacja konferencyjna to kierunek unikalny po wschodniej stronie Wisły, stanowiący doskonałą odpowiedź na zapotrzebowanie na tego rodzaju studia.

Zdobędziesz tutaj praktyczne umiejętności niezbędne dla wykonywania zawodu tłumacza konferencyjnego (konsekutywnego, szeptanego, symultanicznego, multimedialnego). Dzięki tym studiom będziesz potrafił sprostać wyzwaniom zawodu tłumacza we współczesnym świecie, a także zostaniesz przygotowany do posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi i multimedialnymi.

Nacisk na intensywne szkolenie umiejętności praktycznych i rozwój wiedzy studentów na temat lingwistycznych i kulturowych uwarunkowań procesów translacji, zagwarantują Ci otrzymanie kształcenia na wysokim, specjalistycznym poziomie.

Specjalności w ramach kierunku studiów:

 • język angielski
 • język niemiecki

Jako absolwent uzyskasz przygotowanie do podejmowania lub lepszego wykonywania pracy zawodowej w zakresie tłumaczenia symultanicznego oraz środowiskowego w parach językowych: angielski-polski lub niemiecki-polski.

Po ukończeniu studiów możesz być zatrudniony m.in. w następujących obszarach:

 • Biura i agencje tłumaczeniowe (jako podwykonawcy)
 • Instytucje międzynarodowe (np. Unia Europejska, ONZ - tłumaczenie konferencyjne)
 • Instytucje użyteczności publicznej w kraju i zagranicą (np. szpitale, komendy policji, urzędy, banki – tłumaczenie środowiskowe)
 • Organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia – tłumaczenie konferencyjne i środowiskowe)
 • Sektor prywatny (tłumaczenie dla biznesu, tłumaczenie kabinowe, konsekutywne, tłumaczenie środowiskowe)
 • Turystyka (tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne)
   
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce