• Wydział: Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Biotechnologia

Celem studiów jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach zawodowych I stopnia.

Przedmioty prowadzone na I stopniu kierunku biotechnologia, z uwagi na zawartość merytoryczną, można podzielić na:

 • podstawowe – obejmujące treści kształcenia związane z naukami ścisłymi i humanistycznymi;
 • kierunkowe – obejmujące treści kształcenia z dziedziny biologii i biotechnologii, wybrane z uwzględnieniem specyfiki badań i profilu dydaktycznego Wydziału.

Absolwent studiów biotechnologicznych pierwszego stopnia posiada kwalifikacje wynikające z efektów kształcenia określonych Uchwałą Senatu UMCS dla kierunku biotechnologia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Zdobyte umiejętności w zakresie biologii eksperymentalnej i technologii dają absolwentowi kwalifikacje potrzebne do pracy w przemyśle biotechnologicznym, placówkach naukowych i laboratoriach, w zakresie prowadzenia podstawowych prac badawczych i analitycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego. Ukończenie studiów I stopnia przygotowuje absolwenta do podjęcia biotechnologicznych studiów drugiego stopnia.
 

Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w:

 • laboratoriach przemysłowych i medycznych wykorzystujących materiał biologiczny z zakresu technologii i biologii eksperymentalnej,
 • placówkach badawczych.

Celem studiów II stopnia na kierunku biotechnologia jest poszerzanie wiedzy zdobytej na I stopniu studiów o wiedzę specjalistyczną.

Przedmioty prowadzone na II stopniu kierunku biotechnologia podzielono na przedmioty:

 • obligatoryjne – wspólne dla wszystkich specjalności danego kierunku studiów,
 • specjalizacyjne – warunkujące uzyskanie tytułu zawodowego magistra biotechnologii w zakresie studiowanej specjalności,
 • fakultatywne  – wybierane zgodnie z zainteresowaniami studenta.

Absolwent studiów biotechnologicznych drugiego stopnia posiada kwalifikacje wynikające z efektów kształcenia określonych Uchwałą Senatu UMCS dla kierunku biotechnologia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Uzyskaną wiedzę potrafi zastosować do opracowywania i optymalizacji procesów biotechnologicznych, projektowania eksperymentu i prowadzenia badań z zakresu biotechnologii. Zdobyte umiejętności dają absolwentowi kwalifikacje potrzebne do pracy naukowo-badawczej w placówkach naukowych, przemysłowych, laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych. Absolwent jest zdolny do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Specjalności:

 • biotechnologia medyczna,
 • biotechnologia ogólna
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce