• Wydział: Wydział Politologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studenci otrzymują wiedzę z zakresu przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych oraz przygotowanie warsztatowe. Realizowane są dwie specjalności: medialna i marketing polityczny, zróżnicowane pod względem treści kształcenia. Na specjalności medialnej realizowana jest większa liczba zajęć warsztatowych, np. dziennikarstwo internetowe, reportaż telewizyjny, fotografia prasowa. W programie specjalności marketingowej dominują przedmioty z obszaru badań komunikowania politycznego, np. mediatyzacja polityki, kreowanie wizerunku, opinia publiczna. Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę z zakresu przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych w tym np. historii mediów, systemów medialnych, genologii dziennikarskiej, języka komunikacji społecznej, prawa mediów, oraz ma przygotowanie warsztatowe w zakresie redagowania tekstów dziennikarskich oraz reklamowych z uwzględnieniem specyfiki mediów drukowanych i elektronicznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy:

 • w zawodach związanych z szeroko rozumianą komunikacją społeczną 
 • w mediach, reklamie, promocji, 
 • instytucjach publicznych.

I stopień stacjonarne i niestacjonarne 

 • specjalności: marketing polityczny, medialna

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

 • specjalności: redaktorska, Public Relations, dziennikarstwo on-line
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce