• Wydział: Wydział Artystyczny
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe, np. kształcenie słuchu, historia muzyki, harmonia, instrumentacja, fortepian, drugi instrument, dyrygowanie, emisja głosu, oraz przedmioty dodatkowe i fakultatywne np. z zakresu historii kultury, etnomuzykologii, roli mediów w komunikacji kulturowej kultury; przedmioty kształcenia nauczycielskiego i kształcenia ogólnego. Indywidualny tok nauczania niektórych przedmiotów muzycznych zapewnia studentom optymalne doskonalenie umiejętności wykonawczych.
Absolwent tego kierunku znajdzie pracę jako:

 • animator kultury muzycznej,
 • organizator festiwali, konkursów i imprez muzycznych
 • nauczyciel zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkole muzycznej pierwszego i drugiego stopnia,
 • pedagog w placówce przedszkolnej,
 • nauczyciel rytmiki,
 • menedżer zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych.

Specjalności:

 • edukacja z elementami muzykoterapii
 • muzyka rozrywkowa
 • muzyka sakralna
 • prowadzenie zespołów
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce