• Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Fizyka techniczna

Program kształcenia obejmuje podstawowe klasyczne dziedziny fizyki oraz obszerny kurs matematyki. Te przedmioty są uzupełnione kształceniem umiejętności inżynierskich, jak rysunek techniczny, grafika inżynierska, elementy elektroniki, elektrotechniki i automatyki, a także podstawowymi zasadami ekonomicznymi działalności gospodarczej. Umożliwiają zrozumienie fizycznych zasad działania, konstrukcji i programowania nowoczesnej aparatury używanej w laboratoriach badawczych i przemysłowych, w diagnostyce i terapii medycznej oraz w ochronie środowiska i w ochronie radiologicznej. W czasie studiów studenci będą mogli nauczyć się korzystania z programów wykorzystywanych przez inżynierów.

Głównym celem kształcenia na kierunku fizyka techniczna jest zapoznanie studentów z fizyką doświadczalną oraz jej podstawami teoretycznymi, zrozumienie zasad działania i konstrukcji nowoczesnej aparatury badawczej stosowanej w różnych dziedzinach nauki i techniki. Program kształcenia wynika z założenia, że absolwenci kierunku fizyka techniczna znajdą zatrudnienie w zawodach wymagających umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń bądź wysokiej sprawności w korzystaniu z technologii informatycznych. Program kształcenia obejmuje klasyczne dziedziny fizyki oraz obszerny kurs matematyki. Przedmioty  podstawowe uzupełnione są kształceniem umiejętności inżynierskich, jak rysunek techniczny, grafika inżynierska, elementy elektroniki, elektrotechniki i automatyki, a także zapoznaniem z podstawami działalności gospodarczej. W czasie studiów studenci będą mogli nauczyć się korzystania z programów wykorzystywanych przez inżynierów, jak np. AutoCad, MathCad, LabView, MatLab. Wiedza i umiejętności uzyskiwane przez studentów stanowią podstawę do uzyskania kwalifikacji zawodowych, wspomagając mobilność zawodową absolwentów. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia na kierunku fizyka lub na niektórych kierunkach politechnicznych.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne, inżynierskie (3,5-letnie)
Specjalności:

 • fizyka medyczna
 • nowoczesne materiały i techniki pomiarowe

Studia drugiego stopnia stacjonarne, inżynierskie (1,5-letnie)

Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce