• Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Fizyka

Studia pozwalają zapoznać się z wiedzą i narzędziami eksperymentalnymi oraz teoretycznymi wykorzystywanymi we współczesnej fizyce oraz jej zastosowaniami poznawczymi i praktycznymi w dziedzinie techniki, technologii, medycyny i innych. Program studiów ułożony jest tak, by zapoznać studentów z podstawowymi dziedzinami fizyki klasycznej i kwantowej, ich interpretacją oraz opisem teoretycznym przy użyciu możliwie prostego aparatu matematycznego; nauczyć wykorzystania współczesnych narzędzi informatycznych w obsłudze aparatury pomiarowej oraz w opracowaniu wyników eksperymentalnych, a także w opisie i graficznej ilustracji wyników obliczeń lub wyników eksperymentu. Stosownie do poziomu kształcenia program studiów przewiduje zapoznanie studentów z całością dziedzin fizyki w ramach nauczania fizyki doświadczalnej oraz z elementami fizyki teoretycznej w niezbędnym zakresie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w:

 • laboratoriach badawczych i przemysłowych (także biotechnologicznych), 
 • służbie zdrowia, 
 • ochronie środowiska, 
 • firmach informatycznych i innych, 
 • zakresie nowych technologii. 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Specjalności:

 • bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
 • biofizyka molekularna i medyczna
 • fizyka doświadczalna
 • fizyka teoretyczna i astrofizyka

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Specjalności:

 • fizyka teoretyczna
 • współczesna fizyka stosowana
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce