• Wydział: Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Kognitywistyka

Studia trwają trzy lata, kończą się obroną pracy licencjackiej i nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Studenci objęci są Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS).

Kognitywistyka (nauki o poznaniu) to dziedzina nauki wyjaśniająca ludzkie poznanie (m.in. percepcję, pamięć, rozumienie, rozumowanie, zdolności językowe, rozwiązywanie problemów, inteligencja etc.) w terminach: filozofii, psychologii, neurofizjologii; jednocześnie jest to dziedzina umożliwiająca tworzenie sztucznych (komputerowych) systemów wykazujących się tymi zdolnościami. Oferujemy kandydatom studia których głównymi (choć nie jedynymi) tematami będą:

 • język i znak: jako środki komunikacji, poznawania świata, kreowania jego obrazu, oraz
 • tworzenie elementów “sztucznie inteligentnych” systemów posługujących się językiem i znakami. Studenci mają możliwość współkształtowania programu studiów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. W doborze kursów i ich tematyki studentów wspierać będą ich “opiekunowie naukowi” (tutorzy). System taki umożliwi wybór jednej z poniższych “ścieżek kształcenia”:
 1. ścieżka Sztuczna inteligencja i logika
 2. ścieżka Znak, język i komunikacja

Część kursów prowadzonych będzie w języku angielskim. Ponadto naszym studentom oferujemy semestralne i roczne wyjazdy w ramach programu stypendialnego LLP-Erasmus oraz kontakt z badaczami z zagranicznych ośrodków naukowych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze IT (dzięki znajomości zasad programowania, umiejętności administracji sieciami komputerowymi czy systemami operacyjnymi). Może podjąć pracę w mass-mediach, agencjach reklamowych czy public relations, zwłaszcza na stanowiskach wymagających kreatywności i znajomości zasad kształtowania postaw i opinii oraz zasad komunikowania się. Uzyskana wiedza, umiejętności i postawy dają również podstawę do podjęcia pracy wymagającej umiejętności analitycznych, znajomości języka angielskiego, pracy w zespole. Absolwent może podjąć studia drugiego stopnia w zakresie kognitywistyki lub jednej z dyscyplin tworzących kognitywistykę.

Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce