• Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Kulturoznawstwo

Studia dotyczące tej dziedziny znakomicie rozwijają wrażliwość na zjawiska kulturowe i są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które fascynuje teatr, literatura, sztuka czy film. Określony rodzaj kontaktów społecznych wymaga od kulturoznawcy szczególnych uzdolnień psychospołecznych, umiejętności takiego kreowania własnej osoby, którym podkreśla się jej atrakcyjność wizualną, towarzyską, przy jednoczesnym przestrzeganiu przyjętych w danym środowisku obyczajów i zwyczajów. Absolwent kierunku może podjąć pracę jako: 

 • krytyk, 
 • manager oraz animator działań artystycznych; 
 • merytoryczny pracownik w muzeach; 
 • specjalista w zakresie organizowania i oddziaływania kultury medialnej; 
 • instruktor w placówce kulturalno-oświatowej; 
 • nauczyciel przedmiotu „Dziedzictwo kulturowe w regionie” (po zaliczeniu dodatkowego kursu pedagogicznego); przewodnik turystyczny i pracownik przemysłu turystycznego (po kursie uzupełniającym).

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Specjalności:

 • antropologia i socjologia kultury
 • judaistyka
 • krytyka i animacja sztuki
 • medialna
 • teatrologia i filmoznawstwo
 • historia kultury

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych:

 • Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców,
 • Studenckie Koło Naukowe Folklorystów i Etnologów,
 • Grupa Fotografów Lubelskich,
 • Koło Naukowe Studentów Judaistyki,
 • Studenckie Koło Kultury Audiowizualnej.

Kim można zostać po ukończeniu studiów kulturoznawczych:

 • krytykiem, managerem oraz animatorem działań artystycznych,
 • merytorycznym pracownikiem w muzeach,
 • specjalistą w zakresie organizowania i oddziaływania kultury medialnej,
 • instruktorem w placówce kulturalno-oświatowej,
 • nauczycielem przedmiotu „Dziedzictwo kulturowe w regionie” (po zaliczeniu dodatkowego kursu pedagogicznego) itp.,
 • przewodnikiem turystycznym i pracownikiem przemysłu turystycznego (po kursie uzupełniającym).

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Specjalności:

 • zarządzanie w kulturze,
 • wielokulturowość w Polsce,
 • antropologia i etnologia,
 • media i kultura popularna.

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych:

 • Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców,
 • Studenckie Koło Naukowe Folklorystów i Etnologów,
 • Grupa Fotografów Lubelskich,
 • Koło Naukowe Studentów Judaistyki,
 • Studenckie Koło Kultury Audiowizualnej.

Kim można zostać po ukończeniu studiów kulturoznawczych:

 • krytykiem, managerem oraz animatorem działań artystycznych,
 • merytorycznym pracownikiem w muzeach,
 • specjalistą w zakresie organizowania i oddziaływania kultury medialnej,
 • instruktorem w placówce kulturalno-oświatowej,
 • nauczycielem przedmiotu „Dziedzictwo kulturowe w regionie” (po zaliczeniu dodatkowego kursu pedagogicznego) itp.,
 • przewodnikiem turystycznym i pracownikiem przemysłu turystycznego (po kursie uzupełniającym).
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce