• Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Lingwistyka stosowana

Lingwistyka stosowana jest kierunkiem, polegającym na intensywnej nauce dwóch języków obcych. Student tego kierunku wybiera język wiodący. Do wyboru są: język angielski lub język niemiecki. Drugiego języka uczy się od podstaw. U przyszłego studenta tego kierunku niezbędna jest przede wszystkim doskonała znajomość języka ojczystego oraz wybranych języków obcych. Istotna jest również zdolność koncentracji uwagi, dobra pamięć, przebojowość, wyobraźnia i myślenie twórcze. Absolwenci lingwistyki stosowanej mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość języków obcych i kontaktów międzynarodowych m.in.:

 • organizacje międzynarodowe
 • ośrodki języków obcych
 • urzędy administracji państwowej i samorządowej
 • organizacje pozarządowe
 • biura podróży
 • wydawnictwa
 • firmy transportowe
 • biura tłumaczeń

Studia pierwszego stopnia stacjonarne z następującym układem kombinacji języka pierwszego i drugiego w ramach oferowanych par o następującym stałym układzie:

 • Lingwistyka stosowana, profil ANGIELSKI z FRANCUSKIM
 • Lingwistyka stosowana, profil ANGIELSKI z HISZPAŃSKIM
 • Lingwistyka stosowana, profil ANGIELSKI z NIEMIECKIM
 • Lingwistyka stosowana, profil ANGIELSKI z ROSYJSKIM
 • Lingwistyka stosowana, profil NIEMIECKI z ANGIELSKIM

Specjalności:

 • translatorska (jako główna)
 • nauczycielska (jako uzupełniająca)

Studia drugiego stopnia stacjonarne (dla absolwentów lingwistyki stosowanej). Studia z następującym układem kombinacji języka pierwszego i drugiego w ramach oferowanych par o następującym stałym układzie:

 • Lingwistyka stosowana, profil ANGIELSKI z FRANCUSKIM
 • Lingwistyka stosowana, profil ANGIELSKI z NIEMIECKIM
 • Lingwistyka stosowana, profil ANGIELSKI z ROSYJSKIM
 • Lingwistyka stosowana, profil NIEMIECKI z ANGIELSKIM

Specjalności:

 • nauczycielska
 • translatorska
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce